Tháp Empire Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   102 83.33% with 12 votes

kẻ thù đang tấn công và họ sẽ sớm đến vùng đất của bạn. Cách duy nhất để ngăn chặn chúng là đặt tháp phòng thủ theo cách của họ. Loại bỏ tất cả, không ai vượt qua phòng thủ của bạn.

Điều khiển:

Xây dựng tòa tháp phòng thủ để ngăn chặn kẻ thù. Phá hủy tất cả các đơn vị kẻ thù trước khi họ tiếp cận với cờ đỏ. Nếu họ vượt qua phòng thủ của bạn, bạn sẽ mất cuộc sống.
Nhấn vào một tòa tháp để xem nó 's số liệu thống kê, nâng cấp hoặc bán tháp được lựa chọn.

ArmyStrategyShootingDefenseTowerGuns