Touch The Bubbles 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3018 62.5% with 48 votes

Chạm vào các bong bóng. Tránh màu đỏ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Mouse SkillBubblesAndroid Touch