شطرنج لمسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بازی یک نسخه لمسی بازی شطرنج کلاسیک.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ChessBoard Android Touch