TOTWO بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

TOTWO یک بازی جفت است. بر روی کارت کلیک کنید برای دیدن آنچه پشت سرشان است، و سعی کنید برای مطابقت با تمام جفت قبل از زمان اجرا می شود! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

CardsMatching Memory Android Totwo