Toto 's Trứng Phục Sinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Dễ thương Toto 's lấy trứng Phục sinh' trang trí thực sự nghiêm túc, bạn có biết rằng? Đặc biệt là năm nay, ông 's quyết định gây bất ngờ doli doli bạn bè của mình với một số tinh tế, đáng yêu vẽ quả trứng Phục sinh mà ngay lập tức sẽ cổ vũ cho họ và lây lan niềm vui Phục Sinh tất cả thông qua các nhà Doli. Lấy Toto 's quả trứng Phục Sinh trang trí trò chơi bắt đầu và đem tài năng của mình như một nghệ sĩ tốt để giúp con chó đáng yêu có được tất cả những quả trứng Phục sinh một đẹp, nhìn siêu lễ hội!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlAnimalGirlsToto-sEasterEggs