تخم مرغ عید پاک هم رفته ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

ناز هم رفته 'گرفتن تخم مرغ عید پاک' دکوراسیون واقعا به طور جدی، آیا می دانید که؟ به خصوص این سال او 'تصمیم به تعجب doli دوستان doli خود را با برخی از نفیس،، دوست داشتنی رنگ آمیزی تخم مرغ عید پاک که فورا آنها را تشویق خواهد کرد تا و گسترش شادی عید پاک است همه را از طریق خانه Doli. دریافت عید پاک تخم مرغ بازی دکوراسیون هم رفته 'آغاز شده است و در استعداد خود را به عنوان یک هنرمند خوب برای کمک به adorably توله سگ دریافت تمام کسانی که تخم مرغ عید پاک، نگاه زیبا و فوق العاده جشن!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlAnimalGirlsToto-sEasterEggs