تام بوسیدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   106 62.5% with 16 votes

تام سعی می کند به بوسه دوست دختر خود را در خانه تام و جری. تام سعی می کند به بوسه بدون تماشای دیگران. کمک به او را. از آن لذت ببرید.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlFunnyGirlsKissing Cartoon