Tom & Jerry School Adventure Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   23580 74.6% with 315 votes

Trợ giúp Jerry tìm đúng cách để đi và thu thập các pho mát trên đường đi

Điều khiển:
phím mũi tên để di chuyển

.

AdventurePlatformsObstacleCollecting