Tom & Jerry School Adventure بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23580 74.6% with 315 votes

کمک جری پیدا کردن راه درست برای رفتن و جمع آوری پنیر در طول راه!

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

AdventurePlatformsObstacleCollecting