Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   23734 87.45% with 271 votes

Tom và Jerry bây giờ là công ty tốt và họ là những thám tử nổi tiếng trong thành phố! Bây giờ họ 'đã có một trường hợp bí ẩn lớn từ các chuyên gia thám tử Sherlock Holmes. Bạn có thể làm cho Tom và Jerry tránh người đàn ông ngón tay và tìm kiếm cho tất cả các manh mối hữu ích? Có những thách thức và trở thành một thám tử thông minh chính mình!

Điều khiển:

← → để di chuyển, ↑ ↓ để nhảy, X để lựa chọn công cụ. Không gian để sử dụng công cụ này.

AdventurePlatformsDetective Collecting JerryMeetSherlockHolmes