باهم تنها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

همه شما می خواهید برای انجام جستجو برای کریستال در این platformer پازل سرگرم کننده است. این است که با هم تنها. شما باید هر سطح با تقسیم شدن به دو شکل قابل کنترل است که می تواند همکاری منتقل می کند. گرافیک ممکن است توان بازیافت، و یا بسیار رایج در میان بازی های که موتور همان به اشتراک بگذارید. اما این یکی در برخی از راه های مختلف است، و شما فقط باید آن را کشف کنید. آره عزیزم.

کنترل بازی:
دستورالعمل: حرکت: WASD / کلیدهای پیکان تقسیم / متحد گردان: X

Action