Cửa hàng kẹo bơ cứng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Chuẩn bị và phục vụ một kẹo bơ cứng yêu cầu cho khách hàng. Sử dụng chuột để lấy hàng. Sử dụng máy kẹo bơ cứng để làm cho kẹo bơ cứng táo. Tương tự như vậy, sử dụng máy pha cà phê để làm cho cà phê. Phục vụ Fiers Pháp bằng cách đặt chúng trong một khay.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingFruitFoodFood ServingToffeeShop