TNT_Zombies بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

28 هیجان انگیز، پویا مبتنی بر فیزیک پازل سطوح با گرافیک سبک کمیک، انفجار دینامیت و شخصیت های زامبی خنده دار

کنترل بازی:

با منفجر کردن تمام ساختمان ها در سطح با دینامیت، شما نابود کردن تمام زامبی با کمک از تله های مختلف کنترل

: ماوس

PuzzleZombiesKillingTnt_zombies