Lốp cửa hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nhận được tất cả các lốp xe để các cơ chế như bạn gây ra phản ứng dây chuyền vật lý để có được chúng di chuyển.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleObstacleAndroid TireShop