בת ים קטנה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   22 50% with 4 votes

בתולת ים זעיר חמודה קטנה הוא בחיפוש אחר אוצר מתחת לים. עזרה בתולת הים הקטנה כדי לאסוף את מטבעות זהב רב ככל האפשר בתוך מגבלת הזמן. גם לחסוך צורתה את דגי האויב. ברמות גבוהות יותר מספר נוסף של דגי אויב יהיה שם. לשרוד עד משך הזמן עם המספר המינימאלי של חיים שלך.

בקרות משחק:
שימוש במקשי חצים כדי להזיז את

בתולת הים הזעיר.

WaterFishCollecting Timing Girls