پری دریایی کوچک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

یک پری دریایی کوچک ناز کوچک است در جستجوی گنج زیر دریا. راهنما پری دریایی کوچک به جمع آوری سکه های طلا به عنوان آنجا که ممکن است در درون محدودیت زمانی. همچنین در فرم خود را ماهی های دشمن نجات دهد. در سطوح بالاتر تعداد بیشتری از ماهیان دشمن وجود خواهد داشت. زنده ماندن تا مدت زمان با حداقل تعداد خود را از زندگی.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به حرکت پری دریایی کوچک.

WaterFishCollecting Timing Girls