کارخانه ریز ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

تعویض ماهی کوچک برای روشن شدن این زمینه در این بازی 3 بازی!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleActionFishMatching Android TinyFactory