Nhỏ xe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   34 42.86% with 7 votes

Dash xe nhỏ của bạn thông qua tất cả các cách để vượt qua con đường.
Sử dụng chiến lược để vượt qua những trở ngại trên con đường của bạn.
Nhấn thanh không gian để biến chiếc xe của bạn theo hướng khác.
báo "R " để khởi động lại trình độ của bạn và "P " để tạm dừng trò chơi.
Have Fun!

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.
Nhấn thanh không gian để biến chiếc xe của bạn.

StrategyDrivingObstacleBumper CarsDownload GirlsTiny