اتومبیل ریز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34 42.86% with 7 votes

داش ماشین کوچک خود را از طریق تمام راه را برای عبور از مسیر.
استفاده از استراتژی برای عبور از موانع در راه خود را.
نوار فضای مطبوعات به نوبه خود اتومبیل خود را در جهت دیگر است.
مطبوعات "R " به راه اندازی مجدد سطح خود و "P " به توقف بازی ها.
تفریح ​​است!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.
نوار فضای مطبوعات به نوبه خود ماشین شما.

StrategyDrivingObstacleBumper CarsDownload GirlsTiny