قلع قلع: تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   194 82.61% with 23 votes

واقعیت این است به نصف تقسیم شده است! تاریخ قلع قلع برای یک ذهن آمیختن ماجراجویی پازل که در آن شما باید کشف و تصحیح تفاوت که آشنایی راحت از جهان ما را تهدید می کند! مراقب باشید، اشتباهات 3 در یک ردیف ممکن است عذاب برای شما و در واقع این سیاره شود.

کنترل بازی:
اسکن تصاویر موازی و با کلیک بر روی تفاوت.

SkillPuzzleDifferencePointMouseSearchMoviesClickFind