زمان برای تمیز کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10219 84.3% with 121 votes

آنا و دوستان تعداد زیادی از سرگرم کننده در طول شب گذشته 'حزب چرت زدن بود. اما در حال حاضر پدر و مادر خود را 'خانه ظروف سرباز یا مسافر است. تمیز کردن آشپزخانه، اتاق خواب، حمام و به سرعت قبل از پدر و مادر خود را به خانه می آیند!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید و رها کردن اقلام مکان درست است. لذت بردن از!

AdventureGirlsPointMouseTimeGirlTimedCleaningSkillClickManagement