Time Machine: Stoneage nấu ăn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   81 88.89% with 9 votes

Đá lửa và dao cạo đã được sử dụng trong việc chuẩn bị thực phẩm để nấu ăn. Nấu ăn vẫn được thực hiện trong ngọn lửa mặc dù, làm thế nào về bạn chỉ cần kiểm tra xem nó ra cho chính mình?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FishingFruitSeriesAnimalMonkeyFoodCookingFood ServingManagementTimeMachineStoneage