ماشین زمان: آشپزی مدیای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

scrapers سنگ چخماق و چاقو در تهیه مواد غذایی برای پخت و پز مورد استفاده قرار گرفت. پخت و پز هنوز بیش از یک آتش باز اگر چه انجام شده است، چگونه در مورد شما فقط برای خودتان آن را چک کنید؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FishingFruitSeriesAnimalMonkeyFoodCookingFood ServingManagementTimeMachineStoneage