Thời gian killer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   162 88.89% with 18 votes

Họ mong đợi quá nhiều từ bạn. Bạn không có đủ thời gian. Phá hủy tất cả các đồng hồ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAdventureTimeKiller