سازنده کاشی - مرد عنکبوتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   104 71.43% with 14 votes

ساخت تصویر از قهرمان مورد علاقه خود را فوق العاده، مرد عنکبوتی در نوار داده شده با ارائه مرجع در پشت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleTilesBuilderSpiderman