מפסק שלושה גלגלים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

סוג משחק פריצה מהנה שבו אתה משתמש 3 גלגלים ברכב מפסק כדי לשמור על הכדור מקפץ.

בקרות משחק:
מקשי חיצים שמאלה / ימינה - לזוז. מקש רווח - בלם.

DrivingBallBounceThreeWheeledBreaker