Những Ai Dare Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Quyển sách ok nghe lên, nó 's khoảng thời gian chúng tôi đã phá vỡ ra khỏi lỗ này địa ngục tồi tàn và mùi vị tự do một lần nữa. Miễn là người trong chúng ta nhận ra còn sống thì ông có thể gửi tin nhắn đến các đơn vị để cứu chúng ta. Những Ai Dare là một trò chơi câu đố trong đó bạn phải có được một trong những tù nhân đến lối ra và cuối cùng, tự do.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chọn các tù nhân, chỉ với một mũi tên màu xanh.

Phím mũi tên điều khiển sự chuyển động của các tù nhân được lựa chọn

Skill Logic PuzzleThoseDare