کسانی که جرات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

شلوار بی خشتک گاوداران خوب گوش کردن، آن را 'در مورد زمان ما از این سوراخ جهنم تیره رنگ را شکست و دوباره طعم آزادی. تا زمانی که یکی از ما را از زنده می شود و سپس او می تواند یک پیام را به واحد به نجات ما ارسال کنید. کسانی که جرات یک بازی پازل که در آن شما باید یکی از زندانیان را به خروج و در نهایت، آزادی است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس برای انتخاب زندانی، نشان داد که با فلش آبی رنگ است.
در کلید های arrow کنترل جنبش از زندانی انتخاب شده

Skill Logic PuzzleThoseDare