This Is It: World Tour Dancing game Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Muốn xem tốt nhất 41 bước nhảy của ông vua nhạc pop?

Điều khiển:
Nhấn các phím mũi tên theo thứ tự chính xác trước khi bóng đến được line.Next trắng, chắc chắn rằng bạn bấm thanh không gian khi bóng được trực tiếp trên số điểm line.your trắng sẽ phụ thuộc vào thời gian bạn nhấn thanh không gian.

DancingThisWorldTourGame