این است: تور جهانی بازی رقص بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

می خواهم بهترین 41 مراحل رقص از سلطان پاپ؟

کنترل بازی:
مطبوعات کلیدهای جهت دار در جهت درست قبل از توپ line.Next سفید می رسد، مطمئن شوید که شما نوار فضا را فشار دهید هنگامی که توپ به طور مستقیم بالای نمره line.your سفید در زمانی که شما فشار نوار فضا بستگی دارد.

DancingThisWorldTourGame