راه سریع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

نبرد 6 مختلف مخالفان با مبارزه به سبک کاراته در راه سریع! استفاده از مشت، لگد، و حرکت خاص را به نفع هر یک از بهترین و سه زد و خورد، سپس حرکت بر روی سطح بعدی. جاده به روشنگری خشن است ... اما حفظ و شما دانش واقعی دست آوردن!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند Q
-. پانچ انجمن W - ضربهی انجمن E - حرکت خاص.

ArcadeFightingActionBeat 'em UpAdverBrisk