گنجینه های از جزیره راز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6122 73.49% with 83 votes

پیدا کردن تمام آیتم های مخفی در یک دسته از صحنه های مختلف جزیره. می تواند به شما این جزیره؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsAdventureTreasuresMysteryIsland