مسابقات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

شما یک شرکت کننده در یکی از مسابقات هیجان ترین و خطرناک است. شما می توانید از 3 مراحل مختلف را انتخاب کنید و شما باید رهبر در سطح گذشته کشتن هر مرحله را به نفع خود اما مراقب باشید از نگهبانان اطراف محل. چنگ زدن به برخی از اسلحه ها و به عمل! تیرانداز از بالا به پایین بزرگ

کنترل بازی:
کلید های WASD یا کلیدهای جهت دار - قدم بردارید.
سمت چپ کلیک کنید - شوت
1 -. 6 - انتخاب یک تفنگ انجمن R / نوار فضا - بازنگری.

FightingShootingActionGunsTournament