چند سفر از Reemus فصل 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

Reemus و لیام زمین در در سواحل پادشاهی Danricus در با امید بالا از تامین امنیت تلاش قهرمانانه خود را برای جلوگیری از تهاجم مثل حلزون حرکت کردن مرگ است. متاسفانه آنها به زودی خود را در از bumbling روند بوروکراتیک از وزارت Danricus قهرمانان گرفتار. Reemus و لیام خود به در یک مسابقه در مقابل ساعت به عنوان یک موج مرگ مثل حلزون حرکت کردن بردگی Gygax می سازد راه خود را به سمت دروازه قلعه پیدا کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureAndroid DefaultSeveralJourneysReemusChapter