راه ربات ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

روبات های مردم را شکست داد. و شاید هیچ یک از مردم جان سالم به در برد. اما این ربات برنامه ریزی شده به آنها را پیدا کنید برای هدف صلح است. برو از طریق جهان و مبارزه با جهش ها و روبات های شیطانی.

کنترل بازی:
کلید های WASD به حرکت انجمن ماوس به هدف و شلیک
1 -. 5 به تغییر سلاح.

RobotsArcadeActionShoot 'em UpMonstersRobot-s