پازل مصر باستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5522 71.43% with 77 votes

پازل مصر باستان یک بازی مغز که نیاز به پیدا کردن دو نماد همان بین بسیاری از نمادهای است. این بازی شامل سه سطح مختلف

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Memory Android AncientEgypt