Pot đồng hồ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mọi lúc bạn nồi một bóng reset bộ đếm thời gian, nếu không làm được điều này sẽ mất một cuộc sống. Trong chế độ kỳ lạ, bạn sẽ có nhiều loại bóng để đối phó với, và nhiều người khác nhau điện ups.Take một cái nhìn ở dưới cùng của màn hình trò chơi để tìm hiểu đặc điểm của họ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

BilliardsBallPoolAndroid DefaultClock