پاساژ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

جمع آوری طلا و اجتناب از موانع به حداکثر رساندن نمره خود را!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ObstacleAndroid Passage