Nổi bật trong văn phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   34 42.86% with 7 votes

Bạn chỉ cần có chương trình khuyến mãi và bây giờ là người giám sát của văn phòng của bạn. Bạn muốn nhìn tốt nhất của bạn trong ngày đầu tiên của bạn là ông chủ nên chọn một bộ trang phục chuyên nghiệp. Trang phục phải nhìn hiện đại, tươi và phong cách để mọi người biết rằng bạn có nghĩa là kinh doanh. Trộn và kết hợp tất cả các mục khác nhau cho đến khi bạn đến với cái gì đó sẽ rất tốt!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpOfficeFashionGirlStyleDress UpPlayGirlyWearStandout