کوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   35 37.5% with 8 votes

راهنما ماجراجو شجاع تسخیر بلندترین قله کوه جهان. در این سفر از روی حیله و تزویر شما نیاز به مقاوم در برابر، چالاک و باهوش به کسی را از رو بدر کردن موانع کوه ارائه کرده است.

کنترل بازی:

ماوس به بازی.

PuzzleAdventureAnimalMountaineer