شعبده باز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

یاد بگیرید چگونه به برخی از جواب ها در این بازی منحصر به فرد! استفاده از موس خود را به نقطه کلیک کنید و باعث زنجیره ای از کنش ها و واکنش است که یکی دیگر از ترفند باز کردن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMagicMagician