The Lorax - Spot sự khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   113 78.57% with 14 votes

Xác định sự khác biệt và nhấp vào nó để xác nhận. Bạn sẽ có được 50 điểm cho mỗi nhấp chuột chính xác và mất 10 điểm cho mỗi nhấp chuột sai. Vào cuối sai kích thứ ba trò chơi được hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid DefaultLoraxSpot