آخرین زامبی II بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مبارزه علیه کتاب مکاشفات یوحنا زامبی! ساقه زامبی های دریافتی.

کنترل بازی:

ماوس را به هدف و
شلیک های. 1-4 برای تغییر سلاح.

ShootingActionZombiesKillingScaryGunsLast