هالووین امتحان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

همه ما به سمت شبح وار ... انجمن کشف شبح وار خود را با کلیک کردن بر روی تصاویر است که نشان دهنده شما بهترین.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsGirlQuizzHalloweenGirls