بازی به Gumball بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   194 82.61% with 23 votes

بازی در خود و یا با یک دوست، به عنوان Gumball و داروین رقابت برای تکمیل پنجگانه از حوادث حواس پرت. مجموعه ای از چالش های مختلفی، از وسطی jousting و پریدن به راهپیمایی و پرداخت، و همچنین به عنوان یک بازی خوب قدیمی از تقلا از جنگ، خواهد اعتبار خود را به عنوان یک Gumballympian به حد بسیار تست. چگونه بسیاری از مدال طلا می تواند شما؟

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball