دختر گلف باز لباس تا بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

وقتی گلف شما همیشه باید به خوبی لباس می پوشد، در واقع خود را در قوانین بازی. به عنوان سبک برای فروشگاه گلف، آن وظیفه خود را برای کمک به از گلف بازان جوانه زدن مانند دختر کمک به بدست آوردن آیتم های مناسب برای ورزش خود را. برو از طریق آیتم های شما در دسترس نیست تا زمانی که شما پیدا کردن لباس هایی که مناسب این سبک دختران.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFashionGirlStyleDressDress UpSportsSportGolferGame