Sương mù mùa thu 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Tại vùng đất hoang này, nó trả tiền để được tháo vát ...

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tìm và sử dụng các mục để giúp bạn thoát khỏi.

PuzzleRole PlayingKidsAdventureSeriesFall