Lũ khởi động Phần thứ nhất Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

nhanh các nước đang tăng lên! Thời gian hẹn, bạn phải làm việc ra làm thế nào bạn có thể tiết kiệm bạn bè của bạn trước khi thời gian chạy ra ngoài. Bạn có một số viện trợ để giúp bạn, nhưng bạn phải làm việc ra như thế nào và ở đâu để sử dụng chúng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để đặt và cắt giảm các mục để giúp bạn giải cứu người bạn của bạn.

Puzzle Puzzle ScoreboardFloodInceptionPart