سیل آغاز به کار بخش اول بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

SPAN، ارائه سریع آب در حال افزایش است! زمان تیک تاک است، شما باید کار کردن چگونه می توانید دوستان خود را ذخیره کنید قبل از زمان اجرا می شود خارج. شما باید تعدادی از ایدز به شما کمک کند، اما شما باید کار کردن چگونه و در کجا از آنها استفاده کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را برای قرار دادن و کاهش اقلام برای کمک به نجات دوستان خود را به شما.

Puzzle Puzzle ScoreboardFloodInceptionPart