سبک حزب مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   77 50% with 14 votes

'س امشب حزب خاص، و در حال رفتن به مقدار زیادی از افراد برجسته وجود دارد، بنابراین مطمئن شوید که شما دوباره' در اوایل، تا مردم می توانید ببینید چه زیبا شما نگاه کنید. والس آرامی در اطراف حزب به عنوان شما به زیبایی از طریق جمعیت ممزوج شدن!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpCoolFashionGirlStyleFashionableAwesomeSimplePlayGirlyParty